Søndertoftegårds selskabslokaler lejes for weekenden. Det vil sige at der kan dækkes op om fredagen, holdes fest om lørdagen og ryddes op om søndagen.

Man arrangerer selv festen, man lejer kun lokalerne, stole, borde, og service.
Man skal ikke gøre rent, det gør vi, men der skal ryddes op, vaskes op osv.

Prisen for leje af weekend 2021 kr. 6000,-

Ring for nærmere information på tlf 40330301